O INICIATIVĚ

Piráti slibovali transparentnost, férovost a odbornost.


Bohužel se zdá, že rozdělovali zakázky a kouskovali je, aby je mohli rozdat bez soutěže. Na malých IT zakázkách (pod 2 mil. Kč) rozdělili za svou vládu v Praze více než 460 mil. Kč.


Po prvotních zveřejněních na zastupitelstvu hl. M. Prahy prostřednictvím zastupitele a starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka jsme udělali dvě demonstrace a upozornili na toto téma minulý rok před létem. Kauzu jsme bedlivě sledovali a po předání materiálů od Tomáše Portlíka, které prokazují aroganci moci, s jakou Piráti odmítli sdělit informace, na které má každý občan nárok, jsme se rozhodli jednat touto iniciativou. Nešlo již přehlížet dělení zakázek a jejich kouskování mezi schránkové firmy. Firmy člověka, kterého vyhodili pro podezření z machinací se zakázkami z Pražské Plynárenské, aby se po schůzkách s p. Profantem pasoval do role dvorního dodavatele Pirátů a doslova pytloval tyto dělené zakázky na svou firmu a ještě navíc na firmu své manželky, která byla oslovována, aniž její společnost má web, telefonní kontakt a vznikla s příchodem Pirátů k moci apod. Zadávalo se také schránkovým firmám, peníze frčely přes výkazy práce a man-days.


Po upozornění na nepravosti v květnu a červnu 2021 se mechanismus zdánlivě zadrhnul. Ředitel informatiky Krch, který je mimochodem sám ve vedení Pirátů a byl za podivných okolností protlačen Piráty do vysoké úřednické funkce, byl odvolán a světe div se, primátor Hřib vyhlásil protikorupční opatření, kterými se mj. nyní chlubí i v kauze Dozimetr, ve které plave až po uši. Jedním z těchto „opatření“ je snížení limitu zakázek. Myslím si, že to je kolosální hysterická ptákovina. Každá veřejná instituce může udělat uzavřenou výzvu do zákonného limitu, pokud to je potřeba, nedělí předmět zakázky, osloví etablované firmy a to nejdůležitější – postupuje transparentně, zejména pak zveřejní, co se za peníze pořídilo, protože když to nejste schopen hned ukázat, potom, co jste za to zaplatil, tak je to špatné, pokud to však nejste schopen dodat ani po týdnech a kolech upomínek, tak jste buď nemehlo, nebo je něco sakra v nepořádku.


A jsme u jádra problému. Šlo by říci, dobře, nechali toho, pana Krcha vhodili, tak ok. Ale ona částka jdoucí za hranici 460 mil. Kč už je velká rána. Ještě horší je to, že Tomáš Portlík nám předal podklad, kdy vybral vzorek 43 zakázek v hodnotě 57 mil. Kč a chtěl vidět, co pro Prahu a Pražany vzniklo. Jaké to byly analýzy, zápisy z projektových schůzek, podkladové materiály apod. Výsledek? Katastrofální netransparence. Kontrolní komise zastupitelstva nedostala žádné výstupy těchto zakázek. Po výzvě Tomáše Portlíka dle zákona o přístupu k informacím tzv. 106ky dostal pouhé 3 ze 43 projektů! To, co dnes zvládne každé ministerstvo – zveřejnit plnění zakázky – a to co je upraveno evropskými nařízeními v oblasti transparentnosti, je Piráty ignorováno s takovou arogancí, že to je dechberoucí.


Proto jsme udělali iniciativu RoztocHriba.cz. Vytočte si také zakázku, uvidíte, jak šlo přijít k rychlým penězům, ale hlavně pošlete Zdeňkovi výzvu, ať zveřejní plnění alespoň u všech zakázek z „Kola štěstí“, ideálně však u celého vzorku všech 43 zakázek, ať Pražané vidí, co pořídil. Výzva je předpřipravena níže, stačí Zdeňkovi poslat. Čím více nás bude, tím více snad Piráty přimějeme k transparenci. Proto prosím, roztočte Hřiba…


Děkuji, David

DAVID TESAŘ
Předseda, manifest.cz

PÁR ZAJÍMAVÝCH FAKT

1

Ředitelé informatiky jmenovaní primátorem Hřibem zadali dle registru smluv doposud malé zakázky do do limitu 2 mil. kč v hodnotě 464 203 506,- Kč.

2

Byly vyžádány výstupy u vzorku 43 zakázek, přičemž dodány byly po opakovaných výzvách dodány pouze pro 3 projekty.

3

Firma YOGEN s.r.o., která sídlí na virtuální adrese dostala doposud ve 3 rozdrobených IT zakázkách 3 029 840,00 Kč.

4

Firma pana Berana ITCON Solutions s.r.o., který byl pro machinace se zakázkami vyhozen z Pražské Plynárenské, a.s., se schází s panem Profantem a jeho firma doposud získává v 9 rozdrobených IT zakázkách úctyhodných 13 135 000,- Kč. U žádné z jeho zakázek nebylo dodáno plněnÍ.

5

Firma manželky pana Berana, paní Ing. Hany Beranové, jejíž firma Shareport, s.r.o. vznikla v roce 2018, nemá www, nemá kontaktní telefon a zaměstnance dostala doposud ve 2 rozdrobených IT zakázkách 2 872 000,00 Kč. U žádné z jejích zakázek nebylo dodáno plnění.

CO BYLO DODÁNO?
VŮBEC NEVÍME!

Prosíme, pošlete panu Hřibovi a Pirátům přímý dotaz, když nereagují na naše výzvy podle zákona.

POSLAT VÝZVU
Pulp Fiction